עברית | English | Русский
     
     

"בכנסיה שרה נערת מקהלה..."

Александр Блок

"Девушка пела в церковном хоре..."

אלכסנדר בלוק
מבחר משירתו

 

 

Back