עברית | English | Русский
     
     
"Я пришла тебя сменить, сестра... "
Анна Ахматова Эпилог II  из Реквиэма

תוכנית הרדיו "בימת שיר", קול ישראל

מרוסית: מירי ליטווק

עריכה: אורלי מורג

קריאה: אורלי מורג, נאווה סביון, מירי ליטווק

מוסיקה: סרגיי רחמנינוב

רקוויאם אפילוג שני

אנה אחמטובה
מבחר משירתה

 

 

"באתי להחליף אותך, אחותי..."

Back