עברית | English | Русский
     
     

Редактор серии: Амос Левитан

Оформление серии : Офер Гольдфарб

Александр Блок

Борис Пастернак

Марина Цветаева

Анна Ахматова

Переводы поэзии