עברית | English | Русский
 
 

"על כתיבה ועריכה של ביוגרפיות ו'ספרי הנצחה' של קשישים" - ראיון עם מירי ליטווק, מתוך - בטאון לחינוך מבוגרים

 

על כתיבה ועריכה של ביוגרפיות ו'ספרי הנצחה' של קשישים - ראיון עם מירי ליטווק

לקוחות כותבים

על כתיבה ועריכה של ביוגרפיות ו'ספרי הנצחה' של קשישים - ראיון עם מירי ליטווק

מתוך 'גדיש' - בטאון לחינוך מבוגרים

spacerspacer

 

Back